TÜRKİYE'NİN MEDİKAL HABER PORTALI

SGK HASTANELERE ‘PARA SINIFLANDIRMASI’ YAPTI

Yorumlar Kapalı

SGK’nın özel hastanelerin vatandaştan alacağı fark ücretini belirlemek için başlattığı puanlama sistemi tamamlandı…

Böylece VIP hastanelerimiz belirlendi. İnceleme yapılan 393 hastaneden en yüksek puanı alıp A sınıfına giren özel hastaneler yüzde 70’i bulan fark ücreti alabilecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 1 Ocak 2010’dan itibaren özel hastaneleri sınıflandırma kararı aldı. Özel hastaneleri puanlamak üzere bir komisyon oluşturuldu. Komisyon 400 maddelik kriter testine tabii tuttu. Nergis Demirkaya’nın haberine göre, Hizmet Kalite Standardı (Poliklinik, yoğun bakım, ameliyathane, tedavi standartaları…), Hasta Hakları, Hasta ve Çalışan Güvenliği (Hasta hakları ve güvenliği, enfeksiyon kontrolü, tesis yönetimi…), Hastane Hizmet Dilim Endeksi (Elektronik raporlama hizmet standartları, hastanelerin reçete kontrolü…), Kapasite (Yatak sayısı, kapalı alan, doktor ve hemşire sayısı…) ve Çalışan Hakları ve Hukuki Sorumluluklar (Çalışanların sosyal hakları, sigorta primleri…) konusunda puanlama yapıldı.

YOKSULLAR İÇİN E SINIFI

Hastaneler puanlama göre A, B, C, D ve E grubu hastane olarak ayrılacak. E grubu hastaneler yüzde 30 fark ücreti alabilirken bu oran, hastanenin sınıfına göre yüzde 40, 50, 60 ve 70’e kadar çıkabilecek. Puanlama göre 800-1000 puan alan “A sınıfı” olacak. A grubu hastane yüzde 70 fark alacak. Diğerleri de puanlarına göre daha da azalan oranda fark ücreti alacak.

HASTANELER PUANLANDI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından 13 Kasım 2009 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren Özel Hastaneler İle Vakıf Üniversite Hastanelerinin Puanlandırılması Hakkında Yönerge’nin 5 inci maddesinin birinci fıkrasına göre oluşturulan komisyon tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığında 31.12.2009 tarihinde yapılan toplantı sonucunda, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile sözleşmeli özel hastaneler ve vakıf üniversite hastanelerinin, yönergenin 7 nci, 8 inci, 9uncu, 10 uncu ve 11 inci maddelerinde belirtilen hükümler gereğince gerekli hesaplamalar yapılarak hastane puanları belirlendi. (Hürriyet / 2.1.2010)